Budgetter

YDELSE

Budgetter

Budgettering er en sund proces

Budgetter er vigtige og giver overblik. Udarbejdelsen af dem skaber et billede af virksomhedens forventede økonomiske udvikling og muligheder. Hvilke forretningsområder er de mest lukrative? Og hvilke funktioner og aktiviteter er forbundet med flest omkostninger?

Lige så vigtig er budgetkontrollen, hvor de realiserede resultater holdes op mod budgettet – og afvigelserne studeres. Denne kontrol kan lede videre til justering af virksomhedens tiltag i kommende perioder.

Hos Exacta Revision hjælper vi jer med udarbejdelse af budgetter, som på en overskuelig måde beskriver forventningerne til fremtiden.