Iværksættere

YDELSE

Iværksættere

Få succes med din idé!

Som iværksætter har man ofte en masse forretningsideer og et stort gå-på-mod, når man starter sit firma op. Men som nystartet kan det være utroligt svært at overskue økonomien og få bugt med de administrative byrder.

Exacta Revision hjælper dig med at få overblik over økonomien og finde balancen mellem udgifter og indtægter. Vi skaber et overblik over opstarts- og privatbudgettet, så mødet med banken eller investoren bliver nemt og overskueligt.

Som revisorer er vi den rådgivende part i den indledende fase omkring mere formelle forhold som skatte- og momsregler og undersøgelse af finansieringsmuligheder osv. Men samtidig er vi den hjælpende sparringspartner, der deltager i den daglige drift og administration.